Ważne daty

  • 09.10.2017 - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń


  • 01.08.2017 - koniec okresu rabatowego na powierzchnie wystawiennicze


  • 09.10.2017 - ostateczny termin przyjmowania wpisów do Informatora targowego


  • 14.11.2017 - montaż stoisk


  • 15-17.11.2017 - targi


  • 17.11.2017 (po godz. 16:00) - demontaż stoisk