Czynności celno-spedycyjne

Oficjalnym spedytorem Targów ENOEXPO wykonującym czynności celno-spedycyjne jest firma: Segre Grzegorz Owca.
Wystawcy, którzy nie korzystają z pośrednictwa firmy Segre zobowiązani są do samodzielnego odebrania towaru i zabezpieczenia go
bezpośrednio na stoisku. Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. nie odpowiada za towar (wino) dostarczane na Targi za pośrednictwem innych firm
(brak możliwości przechowania).


Wino i inne alkohole są wyrobami akcyzowymi (również w obrocie pomiędzy krajami UE) i to wymaga poinformowania Izby Celnej o imporcie
wina do Polski. Wymagane jest również złożenie odpowiednich zgłoszeń, deklaracji do Izby Celnej oraz zapłata należnego podatku akcyzowego.
SEGRE zobowiązuje się do złożenia deklaracji celnych / akcyzowych nie później niż 14 dni przed dostawą alkoholu do Krakowa. Do złożenia we
właściwym czasie tych dokumentów potrzebne jest przesłanie do Segre kopii dokumentu UDT lub faktury proforma. Oryginalne dokumenty
powinny być załączone do przesyłki.


Przesłanie alkoholu z dokumentem UDT daje możliwość wystąpienia o zwrot podatku akcyzowego w kraju wysyłki.
Wyroby alkoholowe powinny być przesłane do Polski w procedurze „zapłaconego podatku akcyzowego”.
Nie ma możliwości wysłania wyrobów w procedurze elektronicznej z dokumentem e-AD. Firma Targi w Krakowie nie posiada numeru akcyzowego.
Opłaty cła/podatku akcyzowego do zapłaty przez wystawcę zostaną wyliczone po przesłaniu UDT/ faktury proforma.OSOBA DO KONTAKTU:
Anton Macedoński
e-mail: amac@segre.pl
tel. kom.: +48 692464499
fax: +48126530461