Kontakt

Organizacja / Sprzedaż

Kontakt dla mediów

K.Gościańska-2.png [336.75 KB]

Katarzyna GościańskaPR Manager

Organizator

Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313, Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłacony
Dane do płatności:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)
Dane kontaktowe organizatora: